Einsatzart: TH DRZF

Technische Hilfeleistung, Gegenstand droht zu fallen

Ast droht zu Fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 07/2023
📟 TH DRZF - Ast droht zu Fallen
🚨 17. Februar 2023 | 16:35 Uhr
⏳ 30 Minuten
👩‍🚒 3 Kamerad*innen


Baum droht zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 57/2022
📟 TH DRZF - Baum droht zu fallen
🚨 23. Februar 2022 | 16:21 Uhr
⏳ 59 Minuten
👩‍🚒 6 Kamerad*innen


Baum droht auf Haus zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 55/2022
📟 TH DRZF - Baum droht auf Haus zu fallen
🚨 19. Februar 2022 | 15:34 Uhr
⏳ 2 Stunden 6 Minuten
👩‍🚒 16 Kamerad*innen


Dachteile drohen zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 54/2022
📟 TH DRZF - Dachteile drohen zu fallen
🚨 19. Februar 2022 | 12:32 Uhr
⏳ 30 Minuten
👩‍🚒 10 Kamerad*innen


Dachteile drohen zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 51/2022
📟 TH DRZF - Dachteile drohen zu fallen
🚨 19. Februar 2022 | 9:56 Uhr
⏳ 57 Minuten
👩‍🚒 10 Kamerad*innen


Baum droht zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 49/2022
📟 TH DRZF - Baum droht zu fallen
🚨 19. Februar 2022 | 9:36 Uhr
⏳ 19 Minuten
👩‍🚒 10 Kamerad*innen


Baum droht zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 48/2022
📟 TH DRZF - Baum droht zu fallen
🚨 19. Februar 2022 | 9:26 Uhr
⏳ 38 Minuten
👩‍🚒 15 Kamerad*innen


Ast droht zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 46/2022
📟 TH DRZF - Ast droht zu fallen
🚨 19. Februar 2022 | 3:39 Uhr
⏳ 18 Minuten
👩‍🚒 6 Kamerad*innen


Baum droht zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 37/2022
📟 TH DRZF - Baum droht zu fallen
🚨 18. Februar 2022 | 22:50 Uhr
⏳ 20 Minuten
👩‍🚒 19 Kamerad*innen


Dachpfannen drohen zu fallen

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 36/2022
📟 TH DRZF - Dachpfannen drohen zu fallen
🚨 18. Februar 2022 | 19:05 Uhr
⏳ 20 Minuten
👩‍🚒 4 Kamerad*innen