Einsatzart: FEU

Feuer

Mülleimerbrand

Mülleimerbrand

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 01/2023
📟 FEU K - Mülleimerbrand
🚨 1. Januar 2023 | 3:33 Uhr
⏳ 22 Minuten
👩‍🚒 14 Kamerad*innen


Auslösung Brandmeldeanlage

Auslösung Brandmeldeanlage

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 75/2022
📟 FEU BMA - Auslösung Brandmeldeanlage
🚨 31. August 2022 | 20:24 Uhr
⏳ 31 Minuten
👩‍🚒 27 Kamerad*innen


Brennt Motorrad

Brennt Motorrad

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 65/2022
📟 FEU K - Brennt Motorrad
🚨 2. Mai 2022 | 18:53 Uhr
⏳ 28 Minuten
👩‍🚒 27 Kamerad*innen


PKW Brand

PKW Brand

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 64/2022
📟 FEU - PKW Brand
🚨 21. April 2022 | 17:38 Uhr
⏳ 1 Stunde 2 Minuten
👩‍🚒 22 Kamerad*innen


PKW Brand

PKW Brand

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 59/2022
📟 FEU - PKW Brand
🚨 14. März 2022 | 15:55 Uhr
⏳ 1 Stunde 50 Minuten
👩‍🚒 17 Kamerad*innen


Rauchentwicklung in Lagerhalle

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 23/2021
📟 FEU - Rauchentwicklung in Lagerhalle
🚨 2. Oktober 2021 | 15:43 Uhr
⏳ 1 Stunde 22 Minuten
👩‍🚒 27 Kamerad*innen


PKW-Brand

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 18/2021
📟 FEU - PKW-Brand
🚨 25. Juli 2021 | 16:25 Uhr
⏳ 1 Stunde 20 Minuten
👩‍🚒 26 Kamerad*innen


Rauchentwicklung unklarer Herkunft

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 16/2021
📟 FEU K - Rauchentwicklung unklarer Herkunft
🚨 25. Juni 2021 | 18:37 Uhr
⏳ 43 Minuten
👩‍🚒 23 Kamerad*innen


Zimmerbrand in Gebäude

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 07/2021
📟 FEU G - Zimmerbrand in Gebäude
🚨 10. März 2021 | 19:18 Uhr
⏳ 2 Stunden 57 Minuten
👩‍🚒 46 Kamerad*innen


PKW-Brand auf der A23

+ + + E I N S A T Z + + +
#️⃣ Einsatz 04/2021
📟 FEU - PKW-Brand auf der A23
🚨 10. Februar 2021 | 8:45 Uhr
⏳ 1 Stunde 45 Minuten
👩‍🚒 17 Kamerad*innen